Biuro Projektowe Arinet
ul. Toszecka 102, Gliwice

tel. 606 72 38 38
biuro@arinet.com.pl

Zaufali nam

Aktualności

2019-10-28

Konferencja PTPiREE

W dniach 16-17 października 2019 r. Firma Arinet uczestniczyła
w zorganizowanej przez  w Wiśle, przez PTPiREE, konferencji: „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich
i najwyższych napięć”. W konferencji wzięło udział 290 uczestników, wygłoszono 25 referatów. Jednym z prelegentów był prezes Arinet sp. z o.o., Grzegorz Kowalczyk. Wygłosił wykład pt: „Technologia linii tymczasowej opartej na UMKW, jako nowoczesne rozwiązanie w budownictwie sieciowym.” Prezentacja związana była z prowadzonym Projektem pt: „ Prace badawczo-rozwojowe nad kompleksowym systemem Emergency Restoration System na potrzeby krajowego rynku elektroenergetycznego
w oparciu o technologię Uniwersalnych Modułowych Konstrukcji Wsporczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zobacz również

Copyright © ARINET 2013